Freewarové programy, ktoré som vytvoril :-)


Mikey's dame - Pravidlá hry
Dama je veľmi rozšírenou a obľúbenou hrou pre dvoch hráčov. Každý z nich ma 8 kameňov. Hru začínajú vždy biele kamene. Tieto sa posúvajú šikmo dopredu vždy o jedno pole. Pole, na ktorých sa nachádza vlastný alebo protihráčov kameň nieje možné obsadiť. Súperiace strany sa snažia vziať si vzájomňe čo najviac kameňov alebo ich znehybniť. Hráči posuvajú kamene striedavo o jedno pole dopredu, a to iba diagonálne. Po bielych poliach sa kamene nepohybujú. Taktiez platí zákaz pohybovať kameňmi dozadu. Súperovi berieme kamene tiež v diagonálnej línii. Preskočené kamene súpera su vyradené z vlastnej hry. Ako náhle sa vlastný kamen dostane na niektoré z čiernych polí v zakladnom rade súpera, mení sa na dámu. Dáma sa pohybuje diagonálne dopredu a dozadu. na ľubovoľnú vzdialenosť. Zo svojho miesta teda ovláda dve križujúce diagonály, pričom musi vziať každý kameň nachadzajúci sa v poli jej posobnosti za predpokladu, že za takýmto superovým kameňom je aspoň jedno voľné pole. Dáma sa však nemusí postaviť bezprostredne za preskočený kameň, ale si vyberie najvýhodnejšiu polohu, odkiaľ by prípadne mohla preskočiť další kamen spoluhráča. Vlastné kamene dáma nesmie preskočiť. Priležitosť vziat súperovy kameň, alebo aj viacero kameňov musí hráč využiť. Ak tak neurobí, protihráč mu môže ale nemusí vziať kameň (pravé tlačitko myši), ktorý priležitosť nevyužil. Tento úkon sa nepovažuje za ťah. Dáma ma prioritu vziať súperovi kameňe. Preskočit súperov kameň sa musí aj vtedy, ak týmto ťahom ohrozíme svoj vlastný kameň.