Linky


www.gdh.sk - stránka Gymnázia duklianskych hrdinov
www.uniba.sk - stránka Univerzity Komenského
object.dcs.uniba.sk - Swiki server - zdieľaný diskusný a prezentačný priestor pre študentov