Minizbierka úloh

(Propedeutika vyučovania informatiky)


Úlohy:

Práca s textom 1 Práca s textom 2 Práca s tabuľkami 1 Práca s tabuľkami 2 Telekomunikačná hra

Recenzie

Multimediálne CD: Didaktické programy – Technická výchova

Linky

Zaujimavé linky učiteľov informatiky