Recenzia softvérového produktu

Posudzovaný produkt:

Autor: Milan Dúbrava

Názov posudzovaného produktu (softvér, učebnica): Didaktické programy – Technická výchova

Vydavateľ alebo dodávateľ produktu: Milan Dúbrava

Nosič:  CD

V ako jazyku/jazykoch je produkt ponúkaný: Slovenčina

 

Hodnotenie:

 

A. Všeobecná charakteristika produktu:

1)      Aký má produkt hlavný cieľ pre vzdelávanie? 

      Didaktické programy sú učebnou pomôckou, ktorej cieľom je prispieť k skvalitneniu vyučovacieho       procesu najmä s využitím názornosti, aktivity žiakov a uplatnením spätnej väzby. Nie je cieľom       programov nahradiť učebnicu alebo inú študijnú pomôcku.

 

2)      Pre koho je produkt určený:
Je určený pre II. stupeň základnej školy, tj. Žiakov vo veku 11-15 rokov, a to na vyučovanie predmetu technická výchova.          

3)      Je produkt využiteľný len pre jeden predmet, pre jednu tému, alebo je multidisciplinárny?

      Zväčša je určený pre Technickú výchovu. Venuje sa viacerým témam. Niektoré témy jemne       zasahujú aj do iných disciplín.

 

4)      Ak je to možné, zaraďte produkt do primeranej kategórie pedagogického softvéru:

      prostredia pre precvičovanie a prehlbovanie vedomostí, prostredia zamerané na simuláciu a       modelovanie

 

B. Technická kvalita produktu:

1)      Možno produkt bez problémov používať na výpočtovej technike projektu Infovek, prípadne na inak získanom, "štandardnom" vybavení školy?

      Áno, produkt má minimálne technické nároky. Nevyžaduje zvukovú kartu a je použiteľný na       platformách z časti kompatibilných s MSDOS, alebo ktoré dokážu MSDOS emulovať.   Programy       možno používať na počítačoch PC od „286“ a vyššie, nie je potrebná myš.

 

2)      Je produkt ľahko a bezproblémovo inštalovateľný?

       Produkt nie je nutné inštalovať.

 

3)      Pri prevádzke je produkt stabilný a bezporuchový?

       Produkt je prevažne stabilný a bezporuchový.

 

4)      Obsahuje produkt v sebe pomoc (Help, Pomocník, Sprievodca ...). Ak áno, je postačujúci na riešenie problémov v prostredí, je dobrej kvality?

      Produkt neobsahuje v sebe sprievodcu, prípadne extra pomoc pri práci s produktom. Ovládanie je

      však dosť intuitívne. Návod na ovládanie a prácu obsahuje v priloženom       dokumente.

 

5)      Ponúkajú autori možnosť ďalšej úpravy produktu podľa potrieb používateľa, odstránenie nedostatkov?

       Neponúkajú.

 

6)      Ponúkajú nové verzie produktu v prípade súčasných a očakávaných operačných systé­mov?

      Nenašiel som žiadne.

 

7)      Potrebuje používanie produktu špeciálne:    
krátkodobý kurz pre používateľa?   
špeciálne školenie pre používateľa? 
Nie, nepotrebuje. Obsluha programov nevyžaduje znalosti z práce s počítačom. Programy sa ovládajú stláčaním klávesov podľa pokynov v dolnej časti obrazovky.

 

C. Celkové hodnotenie produktu:

·         Spĺňa produkt hore uvedené požiadavky na využiteľnosť vo výchovno-vzdelávacom procese?

            Áno.

 

·         Poznáte prípadne vhodnejšiu alternatívu ponúkaného produktu? Ak áno, aký iný produkt odporúčate (alebo používate na Vašom pracovisku)?

            Nie, nepoznám.

 

·         Je produkt využiteľný priamo vo vyučovaní ako i v mimovyučovacích aktivitách?

            Áno, je využiteľný aj vo vyučovaní, ako názorná pomôcka, aj mimo vyučovania a to hlavne na             opakovanie a upevňovanie vedomostí.

 

·         V priamej výučbe s ohľadom na potrebné technické podmienky, kde a ako je možné produkt využívať?

            Spôsob využitia programov závisí od cieľa vyučovania a od podmienok - počet počítačov,

            možnosti využitia LCD projektoru, dataprojektoru, atď.

 

·         Aké má využitie v mimovyučovacom čase?

            Na lepšie pochopenie poznatkov, precvičovanie a upevňovanie vedomostí.

 

·         Podporuje produkt medzipredmetové projekty a aktivity?

            Malou mierou, aj to len zopár tém.

 

·         Má produkt negatívne obmedzenia pre proces vzdelávania? Aké?

            Je vytvorený na zastaralej technológií a trpí jej nedostatkami. Neobsahuje zvukové prvky,             ktoré by tento produkt spravili viac zaujímavým. Navyše na väčšine prostredí sa pri produkte             monitor prepne do režimu 60Hz, čo je dosť nepríjemne pre oči.