Práca s tabuľkami

 

Zadanie úlohy

Študenti dostanú ako pomôcky na hodinu meter a váhu. Budú merať svoju výšku a svoju váhu a takto získané informácie zapisovať do tabuľky. Do tabuľky dopíšu aj svoj dátum narodenia a telefónne číslo. Ich úlohou bude zotriediť údaje v tabuľke podľa rôznych kritérií (napr. váhy, výšky, dátumu narodenia, abecedy). Na tejto vzorke by bolo možné počítať aj priemernú výšku, váhu v triede. Smerodajnú odchýlka a pod. Podľa toho by mohla byť hodina spojená s matematikou, resp. fyzikou.

Cieľová skupina (alebo Úloha je určená pre)

Úloha je určená pre skupinu žiakov 1. roč. gymnázia, v skupine spolupracujú max. 3 žiaci a namerané výsledky si neskôr navzájom vymenia. Tým získa každý veľkú vzorku dát.

Návrh/Postup riešenia

-          odmerať výšku, váhu,

-          vytvoriť tabuľku

-          výmena údajov medzi skupinami

-          úpravy tabuliek

-          triedenie tabuliek

-          operácie na tabuľkách (priemer, atď.)

Ďalšie poznámky

-          odmenou im bude vypracovaný zoznam svojich spolužiakov