Práca s tabuľkami

 

Zadanie úlohy

Úlohou študentov bude vytvoriť si svoj rozvrh hodín v programe MS Excel. Orámovať Predmety. Vyfarbiť rovnaké predmety rovnakou farbou. Vytlačiť rozvrh hodín.

 

Cieľová skupina (alebo Úloha je určená pre)

Úloha je určená pre skupinu žiakov 6. roč. ZŠ, žiaci pracujú jednotlivo.

Návrh/Postup riešenia

-          napísanie predmetov do buniek

-          zafarbenie buniek predmetov

-          orámovanie buniek predmetov

-          orámovanie buniek rozvrhu

-          vytlačenie rozvrhu

Ďalšie poznámky

-          odmenou im bude farebne vytlačený ich rozvrh hodín