Teleplotrovanie

 

Pravidla hry:

 

Hráči si posadajú na stoličky do radu za seba. N-ty hráč vidí chrbát (N-1)-ho hráča. Prvý hráč je príjemca správy. Úlohou je preniesť správu(obrázok) od N-teho hráča k prvému. Každý hráč h položí ukazovák na chrbát hráča (h-1), okrem hráča č. 1. N-tému hráčovi dáme nejaký obrázok, alebo si ho vymyslí a maľuje obrázok na chrbát hráča N-1, ten súčasne maľuje ten istý obrázok na chrbát hráča N-2, atď. až sa správa prekreslí k hráčovi jedna, ktorý môže to, čo prijal nakresliť na papier. Na koniec,

sa odoslaný a prijatý obrázok porovná, a uvidí sa aký dokonalý bol prenos. Či nebola sieť príliš zašumená. J