Práca s textom

 

Zadanie úlohy

Študentom dodáme adresár obrázkov rôznych predmetov. Úlohou je v textovom editore vytvoriť príbeh, ktorý by obsahoval najväčšie množstvo predmetov z dodaného adresára. Ďalším krokom úlohy je vymeniť všetky textové tvary predmetov v príbehu za obrázky, a to vložením obrázkov do textu z dodaného adresára. Upravíme štýly písma, aby príbeh vyzeral, čo najlepšie. Nakoniec si každý vytlačí svoj príbeh.

Cieľová skupina (alebo Úloha je určená pre)

Úloha je určená pre študentov 1. roč. gymnázia. Študenti pracujú jednotlivo.

Návrh/Postup riešenia

-          prezretie, a oboznámenie sa s obsahom obrázkov

-          vytvorenie nového súboru

-          napísanie príbehu

-          výmena patričných častí textu za obrázky

-          úprava textu (štýl písma, veľkosť, farba, font)

-          vytlačenie príbehu

Ďalšie poznámky

-         príklady obrázkov na vytvorenie príbehu