Práca s textom

Zadanie úlohy

Úlohou študentov je vybrať si ľubovoľné exotické miesto na zemi kam by radi išli na dovolenku. Každý študent si vyberie to svoje jedinečné. Keď ma svoje miesto vybraté, tak si nájde na internete obrázky zo svojho vybratého miesta (napr. www.google.com – vyhľadávanie v obrázkoch).

Úlohou je vytvoriť v textovom editore obojstrannú pohľadnicu s pozdravom z dovolenky pre svoju rodinu, či priateľov. Odmenou každému študentovi bude vytlačenie jeho pohľadnice.

Cieľová skupina (alebo Úloha je určená pre)

Úloha je určená pre skupinu žiakov 8. roč. ZŠ alebo 1. roč. gymnázia. Predpokladá sa základná zručnosť práce s internetom, a jednoduché ovládanie textového editora.

Návrh/Postup riešenia

-          zvolenie miesta dovolenky

-          nájdenie obrázkov k zvolenému miestu

-          vytvorenie čelnej strany pohľadnice vložením obrázkov

-          vytvorenie zadnej strany

-          napísanie pozdravu

Ďalšie poznámky

Príklad: (zadná časť pohľadnice)