O mojej osobe


Súčasný vzhžad:

 

 

 

Meno a priezvisko:

Michal Gondek

Prezývka:

Mikey

Dátum narodenia:

15. november 1981

Prechodné bydlisko:

 

 

ADD4
ŠD ź. Š. Atriové domky 1
Staré Grunty 36
842 25 Bratislava

Trvalé bydlisko:

 

Hrabova 724/7
089 01 Svidník

Mobil:

0903 / 640 588

Tel.:

0937 / 75 20 721

                                                                                        

Štúdium:

Zakladná škola:

 

I. Základná škola, Komenského ul.
089 01 Svidník
(roky 1988-1996)

Stredná škola:

 

 

Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16
089 24 Svidník
(roky 1996-2000)

Vysoká škola:

 

 

Fakulta Matematiky Fyziky a Informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
(roky 2000-2006)

Vožný čas:

Zážuby:

 

Programovanie (Pascal, Delphi, C)
Tvorba web stránok (javascript, PHP)
 

Obžúbene športy:

 

Lyžovanie
Korčužovanie
Bicyklovanie