Recenzia


Maps that Teach (Mapy, ktoré učia)!

Edukačný softvér „Mapy, ktoré učia“ bol navrhnutý ako pomôcka na učenie, či upevnenie geografických vedomostí. Autorom tohto produktu je firma Owl & Mouse Educational Software. Vo svojej podstate sa nejedná o jeden ucelený produkt, ale o sadu menších freewarových programov, súdiac podľa ich veľkosti, možno aj programčekov. Tieto programy sú jeden na druhom nezávisle, rozdelené osobitne do geografických tematických celkov. Celý tento komplet je freeware a dá sa stiahnuť na tejto adrese.
Ako sme už spomínali je určený na rozvoj geografických poznatkov. Môže pomôcť rodičom zaujímavou a hravou formou využiť domáce PC pri rozvoji vedomostí svojich ratolestí. Samozrejme ľahko sa môže stať aj užitočnou pomôckou učiteľov geografie, ktorí majú záujem spestriť zaujímavou, pútavou a individualizovanou formou vyučovanie svojím žiakom. Dajú sa tam nájsť rozličné úrovne zložitosti. Najprv môžeme napríklad spoznávať svet, podeliť ho na svetadiely, priraďovať svetové zaujímavosti jednotlivým geografickým celkom a neskôr môžeme prejsť na podrobnejšie poznávanie jednotlivých svetadielov a ich štátov a zaujímavostí. Produkt poskytuje aj podrobnejšie poznatky o danej krajine, no už nie o každej krajine v rovnakom rozsahu. Z toho vidieť že nieje použiteľný na rôznych vyučovacích úrovniach rovnako v každej krajine. Zväčša je zameraný na precvičovanie a prehlbovanie vedomostí študentov.
Uplatnenie pre tento softverový edukačný balík by sme mohli nájsť v našom školskom systéme prevažne na základných školách no mohol by nájsť z časti použitie aj na stredných školách, keďže geografia patrí k predmetom s cyklickým usporiadaním učiva. Jeho rozsah použitia na stredných školách je už menší. Z časti rozvíja aj informačnú gramotnosť. Vyžaduje ovládať základy práce s myškou. Rozvíja asociatívne učenie. Má jednoduché používateľské rozhranie.
Z technického hľadiska je produkt malý a stabilný. Jeho prenositeľnosť sieťou je pomerne vysoká. Je rozdelený do viacerých samostatne nezávislých častí a môžeme ich aj nezávisle používať. To všetko podľa aktuálneho záujmu. Na svoj chod potrebuje ľubovoľnú verziu MS Windows a počítač na ktorom tento systém dokáže reálne fungovať. Program neobsahuje žiadnu metodiku ale taktiež nepotrebuje žiadne odborné či metodické zaškolenie učiteľov. Je intuitívny a vyžaduje len základnú informačnú gramotnosť učiteľov. Program komunikuje s užívateľom nutne v angličtine. Po dohode s autorom, by snáď bola možná aj lokalizácia tohto produktu.
Produkt sa môže voľne používať ako v domácnostiach tak aj vo vyučovacom procese. Jedinou jeho, hádam odstrániteľnou prekážkou v nasadení do slovenských škôl je jeho potreba lokalizovať ho. Program je to malý, milý a príjemne sa s ním pracuje. A keď zoberieme do úvahy vyučovanie anglického jazyka už na základných školách jeho použitie by po jazykovej stránke nemuselo znamenať jeho vylúčenie zavedenia do edukačného procesu, ale dokonca by mohlo zvýšiť tieto jeho šance z čiastočného dôvodu aj ako pomôcky pri vyučovaní cudzieho jazyka.