Škola


Dokumenty:

(DPS) Propedeutika vyučovania informatiky 1 - Minizbierka (DPS) Didaktika programovania - metodický materiál (DPS) Didaktika programovania - referát PL-I (DPS) Seminár z didaktiky informatiky - Smerníky (DPS) Tvorba Pedagogického softvéru - Recenzia